Krimināltiesības
 

               

Aizstāvība un cietušo pārstāvība krimināllietās
Aizstāvība apsūdzībās saskaņā ar KL 7. pantu:
  • kriminālpārkāpumi;
  • mazāk smagi noziegumu;
  • smagi noziegumi;
  • sevišķi smagi noziegumi.
(tajā skaitā par noziegumiem pret personas veselību, dzīvību, īpašumu, amatnoziegumu un ekonomiskie noziegumi u.c.)
Procesuālo dokumentu sastādīšana jebkurā procesa stadijā - Kriminālprocesa gaitā tiek sagatavoti visi nepieciešamie procesuālie dokument, piemēram, cietušās personas iesniegums kriminālprocesa uzsākšanai, pieteikumi par piemērotā drošības līdzekļa atcelšanu vai grozīšanu un par izmeklēšanas darbību veikšanu, sūdzības par procesa virzītāja, eksperta vai revidenta rīcību, kā arī par izmeklēšanas tiesneša rīcību un lēmumiem.
Pierādījumu vākšana un analīze. Aizstāvības taktikas izveide - Balstoties uz ilggadēju pieredzi un praksi neskaitāmās izmeklēšanas darbībās un tiesu procesos, tiek ieteikta optimāla aizstāvības taktika. Tas ir viens no galvenajiem nosacījumiem aizstāvības panākumam kopumā.

Operatīva juridiskā palīdzība:

  • pirmstiesas ieslodzījuma vietā;
  • procesuālajās darbībās;
  • tiesā pie drošības līdzekļa apcietinājuma piemērošanas.
Piedalīšanās izmeklēšanas darbībās - Būtiskākā pirmstiesas procesa sastāvdaļa ir dažādas izmeklēšanas darbības (pratināšana, konfrontēšana, kratīšana, izņemšana u.c.). Īstenojot aizstāvību visā pirmstiesas kriminālprocesā, izmeklēšanas darbībās tiek nodrošināta advokāta līdzdalība. Taču advokātu ir iespējams piesaistīt arī atsevišķās izmeklēšanas darbībās, kad klients nav pārliecināts, vai pats spēs pareizi novērtēt tiesisko situāciju un reaģēt uz to savām interesēm visizdevīgākajā veidā. Šāds pakalpojums klientiem tiek sniegts jebkurā procesuālajā stāvoklī (liecinieks; persona, pret kuru uzsākts kriminālprocess; aizturētais; aizdomās turētais; apsūdzētais). Šādā gadījumā klientam tiek vispusīgi izskaidrotas visas viņa tiesības un nodrošināta to ievērošana attiecīgajās izmeklēšanas darbībās.
Profesionāla grāmatveža piesaiste jautājumos sakarā ar inkriminētajiem ekonomiskajiem noziegumiem.
Sadarbība ar licencētiem privātdetektīviem un detektīvaģentūrām.

Rakstveida atzinumi.